Boja pozadine /BACKGROUND/

Korisnik može mijenjati boju pozadine /BACKGROUND/ slajda (slajdova). Standardne boje pozadine /BACKGROUND/ su prikazani na slici:


Slika 1. Standardne pozadine /BACKGROUND/

Boja pozadine /BACKGROUND/, postupak:

  1. FORMAT meni.
  2. BACKGROUND opcija.
  3. Otvoriti padajuću listu /BACKGROUND/.
  4. Izabrati da li se boja primjenjuje na aktivni ili sve slajdove.
  5. Kraj.

    Index