Uvlačenje lijeve linije /INDENT LEFT/ - linijar /ROOLER/

Uvlačenje se bira iz linijara /ROOLER/

Dugme - kliazač za uvlačenje

Aktivnost

 


INDENT FIRST

Uvlačenje lijevo prve linije /INDENT FIRST/

 


HANGING INDENT

Uvlačenje druge i ostalih linija lijeve strane pargarafa /HANGING INDENT/.

 


INDENT LEFT

Uvlačenje svih linija lijeve strane pargarafa /INDENT LEFT/ .

 
 

Uvlačenje lijeve linije /INDENT LEFT/ - linijar /ROOLER/, postupak:

  1. Postaviti pokazivač miša na odogavarajući klizač.
  2. Metodom DRAG & DROP pomjeriti klizač.
  3. Kraj

    Index