Poravnanje /ALIGNMENT/ - linija alata /TOOLBAR/

Poravnanje /ALIGNMENT/ se bira iz linije alata /TOOLBAR/ klikom na dugme:

Dugme /BUTTON/

Naziv dugmeta

Opis

LEFT

Lijevo porananje

CENTER

Centrirano porananje

RIGHT

Desno porananje

 

Poravnanje /ALIGNMENT/ - linija alata /TOOLBAR/, postupak:

 1. Izabrati tekst /SELECT TEXT/.
 2. Klik na dugme:

  LEFT

  Lijevo

  CENTER

  Centrirano

  RIGHT

  Desno

 3. Kraj.

    Index