Traži /FIND/

Traži /FIND/, postupak:

  1. EDIT meni.
  2. FIND opcija
  3. FIND WHAT polje.
  4. Otkucati pojam koji tražimo.
  5. FIND NEXT dugme. (Pritisnuti ponovo dugme po potrebi
  6. CLOSE dugme za prestanak aktivnosti.
  7. Kraj

    Index