Animacije korisnika - dijelova slajda /CUSTOM ANIMATION/

Korisnik može da bira animaciju za pojedine dijelove slajda /CUSTOM ANIMATION/. Iz CUSTOM ANIMATION u GETTING STARTED.


Slika 1. ADD EFFECT tipovi animacija pojedinih dijelova slajda

Nekoliko je načina animacije, slijedeća tabela.

Tabela 1. Načini animacije dijelova slajda

ENTRANCE - ulazna animacija dijela slajda.

EMPHSIS - isitcanje dijela slajda

EXIT - izlazna animacija dijela slajda.

MOTION PATH - put animiranog dijla

 

Animacije korisnika /CUSTOM ANIMATION/, postupak:

  1. GETTING STARTED
  2. CUSTOM ANIMATION.
  3. ADD EFFECTS dugme.
  4. Kraj

    Index