Prikaz animacije korisnika /PLAY-STOP CUSTOM ANIMATION/

Korisnik mo┼że provjeriti animaciju klikom na PLAY i STOP dugme.

Tabela 1. Startanje/zaustavljanje provjere animacije

PLAY - pokretanje animacije.

STOP - zaustavljanje animacije.

Prikaz animacije korisnika /PLAY CUSTOM ANIMATION/, postupak:

  1. Provjera animacije se izvodi klikom na PLAY dugme .
  2. Zaustavljanje animacije se izvodi klikom na STOP dugme .
  3. Kraj

    Index