Brzina promjene animacije prikaza slajda /TRANSITION SPEED/

Korisnik može da mijenja brzinu animacije. Iz SLIDE TRANSITION u GETTING STARTED. Grupa MODIFY TRANSITION sadrži padajuću listu SPEED.


Slika 1. SPEED brzina izvođenja animacije

Brzina promjene animacije prikaza slajda /TRANSITION SPEED/, postupak:

  1. SLIDE SHOW meni.
  2. SLIDE TRANSITION opcija.
  3. MODIFY TRANSITION grupa.
  4. SPEED padajuća lista.
  5. Izabrati željenu brzinu.
  6. Kraj

    Index