Promjena tipa animacije prikaza slajda /TRANSITION TYPE/

Korsnik može da naknadno da mijenja tip animacije iz liste APPLY TO SELECTED SLIDES iz SLIDE TRANSITION, GETTING STARTED.


Slika 1. SLIDE TRANSITION tipovi animacija

Promjena tipa animacije prikaza slajda /TRANSITION TYPE/, postupak:

  1. GETTING STARTED.
  2. SLIDE TRANSITION.
  3. APPLY TO SELECTED SLIDES lista.
  4. Izabrati željenu vrstu animacije
  5. Kraj

    Index