Prikaz samo izabranih slajdova /SHOW FROM TO/

Korisnik može izabrati za prikaz /SHOW/ samo dio slajdova. Izbor se izvodi u SET UP SHOW dijalog prozoru iz SLIDE SHOW menija SHOW SLIDE grupa.


Slika 1. Paramatri animacije SET UP SHOW dijalog prozor

Prikaz samo izabranih slajdova /SHOW FROM TO/, postupak:

  1. SLIDE SHOW meni.
  2. SET UP SHOW opcija.
  3. SET UP SHOW dijalog prozor.
  4. SHOW SLIDE grupa.
  5. Izabrati početni slajd FROM.
  6. Izabrati završni slajd TO
  7. OK
  8. Kraj

    Index