Ponavljanje do pritiska tipke ESC /LOOP CONTINUOUSLY UNTIL ESC/

Korisnik može dozvoliti ili onemogućiti ponavljanje prezentacije do pritiska tastera ESC. Izbor se izvodi u SET UP SHOW dijalog prozoru iz SLIDE SHOW menija.


Slika 1. Paramatri animacije SET UP SHOW dijalog prozor

Ponavljanje do pritiska tipke ESC /LOOP CONTINUOUSLY UNTIL ESC/, postupak:

  1. SLIDE SHOW meni.
  2. SET UP SHOW opcija.
  3. SET UP SHOW dijalog prozor.
  4. LOOP CONTINUOUSLY UNTIL ESC aktivirati CHACK BOX.
  5. OK
  6. Kraj

    Index