Organizacioni dijagram /ORGANIZATION CHART/ - Kreiranje slajda /INSERT SLIDE/

Slijed prezentacije se često koriste za predstavaljanje oraganizacionih cjelina (firmi, organizacija, projekta, ...). Ovaj posao u POWER POINT- u je olašan korištenjem organizacioni dijagram /ORGANIZATION CHART/. Prvo se otvara SLIDE LAYOUT u GETTING STARTED:


Slika 1. Standardni tipovi slajdova /SLIDE LAYOUT/

Zatim se bira dugme


Slika 2. TITLE AND DIAGRAM OR ORGANIZATION CHART dugme

Otvara se DIAGRAM GALLERY dijalog prozor:


Slika 3. DIAGRAM GALLERY dijalog prozora


Slika 4. Organizacioni diagram

Organizacioni dijagram /ORGANIZATION CHART/ - Kreiranje slajda /INSERT SLIDE/, postupak:

  1. INSERT meni.
  2. NEW SLIDE opcija.
  3. GETTING STARTED izabrati SLIDE LAYOUT.
  4. APPLY SLIDE LAYOUT: u dijelu OTHER LAYOUTS.
  5. TITLE AND DIAGRAM OR ORGANIZATION CHART dugme .
  6. Dvostruki klik.
  7. DIAGRMA GALLERY dijalog prozor.
  8. ORGANIZATION CHART dugme .
  9. Na ekranu se pojavlju organizacioni diagram (slika 4.)
  10. Kraj

    Index