Organizacioni dijagram /ORGANIZATION CHART/ - Dodavanje elementa /INSERT SHAPE/

Organizacioni dijagram /ORGANIZATION CHART/ - Dodavanje elementa /INSERT SHAPE/, postupak:

  1. Izabrati organizacion dijagram.
  2. Otvara se ORGANIZATION CHART TOOLBAR linija alata.
  3. INSERT SHAPE padajuća lista.
  4. IZabrati u ovom slučaju SUBORDINATE opcija.
  5. Otkucati ime novog elementa na oraganizacionom dijagramu.
  6. Kraj

    Index