Numerisanje stranica /PAGE NUMBERS/

Numerisanje stranica /PAGE NUMBERS/, postupak:

  1. INSERT meni.
  2. SLIDE NUMBER opcija.
  3. HEADER AND FOOTER dijalog prozor.
  4. SLIDE NUMBER CHECK BOX.
  5. OK dugme.
  6. Slajdovi su automatski numerisani.
  7. Kraj

    Index