Start vrijednost numerisanja stranice /START PAGE NUMBERS/

Korisnik bira početnu vrijednost slajdova u PAGE SETUP dijalog prozoru iz FILE menija.


Slika 1. PAGE SETUP dijalog prozor

Start vrijednost numerisanja stranice /START PAGE NUMBERS/, postupak:

  1. FILE meni.
  2. PAGE SETUP opcija
  3. PAGE SETUP dijalog prozor.
  4. NUMBER SLIDES FROM izabrati početnu vrijednost numeracije slajdova.
  5. Kraj

    Index