Načini prikaza dokumenta /OUTLINE/

OUTLINE je oblik prikaza sa lijeve strane POWER POINT prozora. Prikazan je tekst slajdova. Rad u ovom modu je slična kao rad u tekst editorima.

Izbor ovom moda se izvodi klikom na OUTLINE dugme koje ima 2 oblika zavisno od raspoloživosti prostora za prikaz dugmeta:

  • izgled OUTLINE dugmeta kad ima više prostora.
  • izgled OUTLINE dugmeta kad ima manje prostora.

Načini prikaza dokumenta /OUTLINE/, postupak:

  1. Klik na OUTLINE dugme ili .
  2. Prelazi se OUTLINE oblik prikaza (tekst).
  3. Kraj

    Index