Statusna linija /STATUS LINE/

Statusna linija sadrži podatak o trenutnom i ukupnom broju slajdova.

Statusna linija /STATUS LINE/, postupak:

  1. Izabrati prvi slajd.
  2. Na dnu prozora u statusnoj liniji /STATUS LINE/ je ispisano SLIDE 1 OF 3 (prvi od 3 slajda).
  3. Za svaki slajd piše odgovarajući broj.
  4. Kraj

    Index