Test sa slikama - Power Point osnove - izbor 2

Pitanje broj: 1

39. U MS PowerPoint-u, indikaciju da je graficki objekat selektovan predstavljaju:
Kružici oko objekta
Graficki objekat se ne može selektovati
Žuti trapezi oko objekta
Crvene zvijezdice oko objekta