WORD 2010 - Okruženje
Kreiranje dokumenta /CREATE DOCUMENT/

 

WORD ima standardan prozor kao i većinu elementa prozora. Određene specifičnosti proističu iz posebne namjene ovog programa, za obradu teksta rada sa tabelama i slikama.

 

Slika 1. Dijelovi WORD prozora (Slika je mapirana )

Tabela 3.1. Nazivi dijelova dokumenta

Naziv Slika Opis
Zaglavlje /HEADER/   Zaglavljem /HEADER/ je tekst i slika koja se nalazi u margini vrha /TOP MARGIN/.  >>.

Okvir /BORDERS/

 

Okvir /BORDERS/ se bira iz traka/RIBBON/ klikom na dugme BORDERS iz PARAGRAPH grupe u HOME traci /HOMER TAB/. >>.

Parametri stranice /PAGE SETUP/

 

Okvir prozora omogućuje korisniku da mijenja veličinu prozora u jednoj dimenziji. >>

FONT

Font je važan u radu sa tekstom, a pogotovu u kvalitetnim procesorima teksta kakav je WORD. Izgled fonta je odredjen njegovim imenom, primjeri na sljedećoj slici. >>

Slika /PICTURE/

Word omogućuje korisniku dodavanje slika u dokument (premještanje, kopiranje, isjecanje,...). >>

Tabela /TABLE/

 

R.br.

Naslov

1

Computer

2

Rad sa tebelama olakšava uređenje dokumenta. >>.

Poravnanje /ALIGNMENT/

WORD omogućuje poravananje /ALIGNMENT/ sadržaja (tekst, slike, objekti)  >>

Oblici /SHAPE/

WORD 2010 ima mogućnost dodavanja oblika iz galerije oblika iz INSERT TAB, u ILLUSTRATIONS grupi, SHAPES dugme . >>

WORDART

WORD 2010 ima mogućnost dodavanja WordArt-a iz galerije klikom na dugme WORDART iz INSERT trake /INSERT TAB/ TEXT grupe.  >>

 

TAB

Izbor vrste TAB stopa /TAB STOP TYPE/  >>

Buliti /BULLETS/  

Buliti /BULLETS/ se bira iz traka/RIBBON/ klikom na dugme BULLETS iz PARAGRAPH grupe u HOME traci /HOMER TAB/. >>

Broj stranice /PAGE NUMBER/  

Dodavanje broja stranice /INSERT PAGE NUMBER/ se dodaje iz INSERT TAB-a.. >>

 

 


Index