WORD 2010 - TAB STOP

Kreiranje dokumenta /CREATE DOCUMENT/ animacija


Kreiranje dokumenta /CREATE DOCUMENT/ je u abc tutorijalu olakšana korištenjem linka Kreiranje dokumenta /CREATE DOCUMENT/. Izborom elementa sa slike korisnik vidi naziv, klikom dobija objašenjenje a prelaskom na link vidi sadržaj za izabrani element dokumenta i može da nauči kako se taj element kreira.


Slika 1. TAB STOP dijalog prozor.

Kreiranje dokumenta /CREATE DOCUMENT/ animacija, postupak:

  1. Izabrati link Kreiranje dokumenta /CREATE DOCUMENT/
  2. Postaviti pokazivač miša na želljeni dokument.
  3. Pojavljuje se naziv elementa.
  4. Klik na objekat dobija se objašenjenje
  5. Izabrati link.
  6. Pojavljuje se spisak aktivnosti za izabrani element.
  7. Izbor aktivnosti.
  8. Kraj.


  Index