abc WORD 2010 - test - izbor

Redni broj testa: 1 / 20
Start: 24/09/2021 19:17:18
Trajanje: 0/0 0:0:0

Dugme u liniji alata, oznańćava komandu:
Copy
Delete
Paste
Undo