Test - Boje /COLORS/ - 3. dio

Pitanje broj: 1 / 20
Start: 27/03/2023 10:40:45
Trajanje: 0/0 0:0:0

Izaberi sliku koristeći audio:
Slika 1
Slika 2
Slika 3