abc Engleske riječi - Boje /ENGLISH VOCABULARY - COLORS/ - Set 1 - Nađi da li je ili nije (IS/IS NOT) boja na osnovu audio poruke

Pitanje broj: 1 / 20
Start: 27/03/2023 10:01:51
Trajanje: 0/0 0:0:0

Nađi predmet koji je/nije iste boje sa audija:
Boja 1
Boja 2