abc Audio - Brojevi /ENGLISH VOCABULARY NUMBER/ - SET 1 brojeva - Da/Ne
Jedan, dva i tri - 1, 2 i 3 /ONE, TWO & THREE/

abc Tutorials:
  Operativni sistemi
   abc Windows 7
   abc Windows XP
   abc Operativni sistemi
  Microsoft Office
   abc Word 2010
   abc Word 2007
   abc Word 2003
   abc Excel 2010
   abc Excel 2007
   abc Excel 2003
   abc Power Point 2013
   abc Power Point 2010
   abc Power Point 2003
   abc Access 2010
   abc Access 2007
   abc Expression Web
   abc Front Page 2003
  Računari i Internet
   abc Brojni sistemi
   abc Osnove računara
   abc Računarski sistemi
   abc Internet osnove
   abc HTML5 i CSS3
   abc HTML
   abc Jasc Animation Shop
   abc Flash
   abc Movie Maker
   abc Računarska grafika
  Algoritmi i programski jezici
   abc Algoritmi
   abc BASIC
   abc Turbo Pascal
   abc Dev-Pascal
   abc Python
   abc C
   abc C++
   abc Java
   abc Matlab
   abc Matlab 2
   abc Asembler
  Provjera znanja
   abc Quiz-Test

Priručnici:
   MatchCAD
   MatchCAD 2001
   Corel Draw X6
   CSS

Tutorials in English
   abc Word 2010
   abc Excel 2010
   abc Excel 2003
   abc PowerPoint 2010

Učenjenje kroz igru /LEARNING THROUGH GAMES/

QUIZ/Test za riječi boja na engleskom jeziku.

Prikazane su engleske riječi naziva boja.

Boje su grupisane tako da se olakša učenje.

Modul QUIZ/Test olakšava učenje
Na kraju pripremnih kvizova/testova korisnik dobija listu riječi koje nije znao i da ih douči. To je velika olašica (da se sazna šta znate) da se obrati posebnu pažnju na nepoznate riječi.

abc Audio - Brojevi /ENGLISH VOCABULARY NUMBERS/ - SET 1 brojeva - Jedan, dva i tri - 1, 2 i 3 /ONE, TWO & THREE/ - Da/Ne

  Broj /NUMBER/ It is   Broj /NUMBER/ It is not  
  one
  it is not one
 
  two
  it is not two
 
  three
  it is not three
 
  QUIZ/Test
QUIZ/Test modul

one, two, three
  QUIZ/Test
QUIZ/Test modul

one, two, thre
 

 

Video

 

QUIZ/TEST

 

Slične teme:

 

 

Index