abc Engleske riječi - Audio - Set 2 - Pripremni test sa indikatorom - Brojevi 1-5

Pitanje broj: 1

Nađi broj sa audija:
Predmet 1
Predmet 2
Predmet 3
Predmet 4
Predmet 5