abc Audio - Engleske riječi 8. razred - 13 lekcija

Prikazane su engleske riječi sa izgovorom i prevodom

  IMAGES WORDS Audio zapis
  Riječi
1. dear drag
2. how kako
3. what šta
4. go ići
5. chicago čikago
6. miss nedostajati
7. have imati
8. many mnogo
9. tell reći, ispričati
10. forgive oprostiti
11. something nešto
12. first prvo
13. tell reći, ispričati
14. house kuća
15. buy kupiti
16. house kuća
17. house kuća
18. with sa
19. great divan, sjajan, odličan
20. kitchen kuhinja
21. living room dnevna soba
22. bathroom kupatilo
23. parent roditelj
24. bedroom spavaća soba
25. first prvo
26. bedroom spavaća soba
27. quite prično, sasvim
28. big velik
29. upstairs gornji sprat
30. just samo
31. room soba, prostorija
32. beautiful lijep
33. garden vrt
34. but ali, međutim
35. that taj, onaj
36. lucky srećan
37. room soba, prostorija
38. street ulica
39. complain žaliti se
40. all svi
41. time vrijeme (na satu)
42. also takođe
43. have imati
44. small mali
45. living room dnevna soba
46. where gdje
47. can moći, znati, umjeti
48. hang out družiti se, biti s društvom
49. with sa
50. friend drug, prijatelj
51. have imati
52. that taj, onaj
53. many mnogo
54. guess pogoditi, pogađati
55. make praviti, napraviti
56. way način
57. big velik
58. apple jabuka
59. mom mama
60. look for tražiti
61. job posao
62. here ovdje
63. home dom
64. spend provoditi
65. much mnogo
66. more više
67. time vrijeme (na satu)
68. with sa
69. quite prično, sasvim
70. nice lijep
71. unfortunately nažalost
72. last posljednji
73. forever zauvijek
74. want željeti
75. open otvoriti
76. office kancelarija
77. here ovdje
78. today danas
79. first prvo
80. day dan
81. school škola
82. really stavrno
83. feel osječati (se)
84. anxious zabrinut
85. know znati
86. starting all over početi iznova
87. meet naći se sa nekim
88. new novi
89. friend drug, prijatelj
90. fit in uklopiti se
91. thing stvar, predmet
92. quite prično, sasvim
93. different različit
94. here ovdje
95. student student, đak
96. high school srednja škola
97. like voljeti
98. grade razred (i, iii, v, ix i sl.)
99. final year završna godina
100. after poslije, nakon
101. that taj, onaj
102. will volja
103. high school srednja škola
104. can moći, znati, umjeti
105. really stavrno
106. difficult teško
107. decide odlučiti
108. school škola
109. do raditi, činiti
110. know znati
111. that taj, onaj
112. there tamo
113. more više
114. public javni
115. school škola
116. new york njujork
117. with sa
118. more više
119. student student, đak
120. school škola
121. can moći, znati, umjeti
122. walk hodati, šetati
123. take ponijeti, uzeti sa sobom
124. minute minuta
125. on foot pešice
126. school škola
127. look gledati, izgledati
128. nice lijep
129. playground igralište
130. really stavrno
131. really stavrno
132. large velik
133. even čak
134. have imati
135. swimming pool bazen
136. of course naravno
137. there tamo
138. library biblioteka
139. gym sala za fizičko, teretana
140. lab laboratorija
141. cafeteria kafeterija
142. time vrijeme (na satu)
143. go ići
144. want željeti
145. to be late kasniti
146. first prvo
147. day dan
148. school škola
149. keep držati
150. finger prst
151. cross preći
152. hug zagljaj
153. kiss poljubiti

 

Engleske riječi 8. razred po lekcijama

 
Rijecnik Engleske riječi 8 razred sa slikama /ENGLISH VOCABULARY 8. CLASS WITH IMAGES/
 

Nepravilni glagoli /IRREGULAR VERBS/ - 8. razred po lekcijama