abc Engleske riječi A1 /ENGLISH VOCABULARY A1/ - QUIZ/TEST
sa provjerom i testiranjem

abc Tutorials:
  Operativni sistemi
   abc Windows 7
   abc Windows XP
   abc Operativni sistemi
  Microsoft Office
   abc Word 2010
   abc Word 2007
   abc Word 2003
   abc Excel 2010
   abc Excel 2007
   abc Excel 2003
   abc Power Point 2013
   abc Power Point 2010
   abc Power Point 2003
   abc Access 2010
   abc Access 2007
   abc Expression Web
   abc Front Page 2003
  Računari i Internet
   abc Brojni sistemi
   abc Osnove računara
   abc Računarski sistemi
   abc Internet osnove
   abc HTML5 i CSS3
   abc HTML
   abc Jasc Animation Shop
   abc Flash
   abc Movie Maker
   abc Računarska grafika
  Algoritmi i programski jezici
   abc Algoritmi
   abc BASIC
   abc Turbo Pascal
   abc Dev-Pascal
   abc Python
   abc C
   abc C++
   abc Java
   abc Matlab
   abc Matlab 2
   abc Asembler
  Provjera znanja
   abc Quiz-Test

Priručnici:
   MatchCAD
   MatchCAD 2001
   Corel Draw X6
   CSS

Tutorials in English
   abc Word 2010
   abc Excel 2010
   abc Excel 2003
   abc PowerPoint 2010

Učenjenje kroz igru /LEARNING THROUGH GAMES/

QUIZ/Test za 500 riječi engleskog jezika A1.

Prikazane su engleske rijeci kursa A1 /ENGLISH VOCABULARY A1/. Riječi su sortirane su prema najčešće korišćenom redoslijedu učenja.

Modul QUIZ/Test olakšava učenje
Na kraju pripremnih kvizova/testova korisnik dobija listu riječi koje nije znao i da ih douči. To je velika olašica (da se sazna šta znate) da se obrati posebnu pažnju na nepoznate riječi.

Dio po nivoima
Mnogi vole da osjete zadovoljstvo napredovanja u učenju. Pa i u samoučenju. Tu će pomoći dio učenje po nivoima gdje tek kad korisnik pri QUIZ/Test provjeri ostvari maksimalan broj bodova (100%) ovaj rezultat omogućava mu prelazak na viši nivo. Ovo zaodovoljstov uspjeha je koristan faktor kod samoučenja. A ujedno korisnik ima priliku da pokaže i drugima svoj napredak u učenju.

Dio Test ima vremensko praćenje
Provjere znanja su često povezana sa vremenskim ograničenjem tako i da ovaj modul ima dio sa vremenskim praćenjem, trajanja testiranja tako da se možete pripremati i za realne uslove testiranja. Sve ovo omogućuje samoučenje jer imate mogućnost praćenja napredovanja u procesu učenja.

Ovim se omogućuje i priprema za slične testove u obrazovnim ustanovama.

QUIZ/TEST

 

Slične teme /RELATED LINKS/:

abc Engleske riječi - Boje i brojevi na engleskom jeziku /ENGLISH VOCABULARY - COLORS AND NUMBERS/ sa audiom

 

Index