Klasifikacija vode po kvalitetu

 

Klasifikacijom voda utvrđuje se podjela voda po vrstama, karakteristike    pojedinih vrsta voda i namjena za koju se mogu upotrebljavati, dopušteni stepen  onečišćenja iznad kojeg je vodu opasno upotrebljavati ili je za pojedine korisnike onemogućeno njihovo korištenje:

 

Vode I kategorije:najčistije prirodne vode, izvorišta rijeka i njihovi gornji tokovi. Nemaju miris,vidljivu boju niti otpadne tvari,a koriste se za piće i u prehrambenoj industriji.

 

                                                

Vode II kategorije:još su uvijek relativno čiste .Mogu se koristiti za rekreaciju i uz određeno pročišćavanje za snabdijevanje grada vodom. Ne smiju imati niti miris niti boju.

 

 

                                   

Vode III kategorije: su zagađene prolaskom kroz gusto naseljene i industrijske oblasti. Imaju miris i vidljivu boju, ali se još uvijek mogu koristiti u poljoprivredi i nekim granama industrije. Pokazatelji za ovu kategoruju voda  imaju znatno više granične vrijednosti.

 

                                                  

 

 Vode IV kategorije:vrlo su zagađene i moraju se pročišćavati,ukoliko se žele upotrebljavati u određene svrhe.

 

Vode  V kategorije: nisu za upotrebu