Voda  

              Voda je životna sredina u kojoj je nastao život , tj. temelj života  i osnovni sastojak svakog živog bića. Značaj vode za ljude, za sav živi svjet, za ekosistem, za planetu kao cjelinu, veoma je veliki i mnogobrojan počev od toga da je voda uslov za život pa do mnogih drugih funkcija. Prema tome voda je: osnov života i medijum odakle je život potekao, neophodna namirnica za kompletnu biocenozu uključujući i čoveka, izvor hrane i neophodnih minerala, predmet rada i sredstvo za rad, sredina za mnoge žive organizme, izvor energetskih resursa, mesto rekreacije.

 

         Organizacija UN je prije desetak godina proglasila 22. mart  za svjetski dan voda. Želeći tako da nam skrenu pažnju na njenu važnost i oganičavajuću ulogu u razvoju.