2.Da li je Ivo Andrić bio clan SANU-a?

1. Da

2. Ne