Nosioci nove kulture bili su:

1. niži slojevi društva

2. srednji slojevi društva

3. viši slojevi društva