Ko je utjelovio renesansni ideal univerzalnog čovjeka?

1) Leonardo

2) Donatelo

3) Rafaelo