Galerija
 ◊ Aleksandrijski svetionik
 ◊ Artemidin hram

 ◊ Babilonski viseci vrtovi

 ◊ Keopsova piramida

 ◊ Kolos na Rodosu

 ◊ Mauzolej u Halikarnasu

 ◊ Zevsova statua

 

 

 

Nazad