Izvorno ime Japana je:

1. Cipangu

2. Nippon

3. Nihonkuko