Gdje se preselio Leonardo 1482. godine ?

a) u Milano

b) u Pariz

c) u Berlin