Arhitektura

Nije nastala arhitektura koja bi bila karakteristična za doba romantizma. Ona se zasniva na preuzimanju stilova iz proslosti i pliva u vodama eklekticizma i grade se:

  • zamkovi,

  • vile i

  • palate.

Arhitektura romantizma obnavlja elemente gotike i baroka, ali i egzoticne arhitekture Bliskog i Dalekog istoka. U svom oducevljenju za srednjovjekovnu proclost romanticari velicaju goticku arhitekturu. Ona se proucava, nedovrsene goticke katedrale se dovrsavaju, a i nove gradjevine se podizu prema njihovom uzoru. U nekim zemljama, kao u Engleksoj, gotika je inspirisala gradnju velikog broja zgrada, a među njima i zgradu Parlamenta u Londonu. U arhitekturi romantizam nastavlja ono sto je poceo neoklasicizam - obnovu istorijskih stilova. Pod "stilom" se cesto podrazumijeva samo fasada i dekoracija građevine, a ne njena funkcija i gradjevinski materijal. Takva arhitektura bila je u protivurecnosti sa ekonomsko - drustvenim prilikama, sa industrijskom revolucijom, sa velikim povecanjem broja stanovnika u Evropi i sa brzom urbanizacijom.

Istu sudbinu u arhitekturi imale su juznoslovenske zemlje. Pod uticajem Beca, Graca i sjeverne Italije, u arhitekturi Slovenije i Hrvatske se gradi u duhu neoklasicizma (dvorac Janjusevac u Hrvatskoj). U Srbiji je formiran tzv. balkanski stil, oslonjen na orijentalnu tradiciju. Tako je Konak kneginje Ljubice izgradjen u tom stilu, ali na nekim drugim gradjevinama mijesaju se svi stilovi: Kapetan-Misino zdanje, danasnji Filozofski fakultet, izgraseno je u stilu rane renesanse, Narodno pozoriste u stilu neoklasicizma i renesanse.

 

 

 

HOME