BUDIZAM 

GRANE BUDIZMA:

1.HINAJANA-na jugu Indije
2.MAHAJANA-na sjeveru
3.TANTRIZAM-na Tibetu

 

*Prije pojave budizma kao monoteisticke religije,u drevnoj Indiji je bio razvijen bramanizam, indijska religija cije je glavno nacelo bilo postojanje najviše ili opšte ”duše svijeta”.Ovaj princip naziva se braman.Na drugoj strani se nalazi pojedinacna duša-atman,koju posjeduje svaka jedinka.Cilj ove religije je da se pojedinacna duša oslobodi vezanosti za sve što je prolazno,što cini predmet zla,dakle za tjelesnost,I sjedini sa Opštom dušom,uzdižuci se tako do bramana.Mada je budizam religija rodena na indijskom tlu,ona pokriva veoma mali dio Indije,svega 300 000 vjernika.Medutim,budizam je veoma razvijen van Indije:u Indokini,Tibetu,Mongoliji,Kini,Koreji,Japanu.Osnivac budizam je Gotama Buda(560-480 p.n.e.).Sam izraz ”buda” znaci prosvjetljeni.Buda je u 29. godini života doživio ”otkrovljenje” kraj nekog drveta.Razvio je takvo religijsko ucenje koje su mogli prihvatiti svi slojevi naroda i obrazovani I neuki.Po tom ucenju ”apsolutno blaženstvo”, koje se u ovoj vjeri naziva nirvana,mogu ostvariti svi ljudi,bez obzira na društveni stalež.