UVOD

                     

Homo faber bio je podjednako i homo ludens,sapiens i religiosus.Ili,prevedeno:
Covjek koji radi bio je podjednako i covjek koji se igra i svjesno bice i religiozni covjek.

                                                                                                     Mirca Elijade

*Izraz religija vodi porijeklo od latinskog religare povezati,svezati.Svaka erligija pretpostavlja povezanost jedne zajednice ljudi i nekog zamišljenog natprirodnog ili mocnog bica.To bice se oznacava kao sveto.Njemu se covjek klanja,uvažava ga, ali i strijepi od njega.Isto tako,za religiju je karakteristicno da covjek,ili uz pomoc molitvr,ili magijskih radnji,zahtjeva pomoc i blagostanje,milost.Za uzvrat,covjek svojim ”bogovima”,”višim silama” ili ”duhovima”,prinosi brojne žrtve.On to cini ili u tacno odredenim vremenskim periodima,kada prekida redovne poslove i posvecuje se svom božanstvu cime uvijek iznova ”obnavlja savez sa bogom”,ili to cini u teškim okolnostima,koje su iznenadne.Npr. kada sunce nemilice prži usjeve u polju,ili kada bolest prijeti da razori njegovu porodicu,društvenu zajednicu.