RELIGIJAUVOD

MONOTEIZAM

JUDAIZAM

BUDIZAM

HRISCANSTVO

ISLAM
 
 

  "Znanje.org" ne odgovara za sadrzaj pojedinacnih stranica.UVOD

Homo faber bio je podjednako I homo ludens,sapiens I religiosus.Ili,prevedeno:

Covjek koji radi bio je podjednako I covjek koji se igra I svjesno bice I religiozni covjek.

Mirca Elijade

*Izraz religija vodi porijeklo od latinskog religare povezati,svezati.Svaka erligija pretpostavlja povezanost jedne zajednice ljudi I nekog zamišljenog natprirodnog ili mocnog bica.To bice se oznacava kao sveto.Njemu se covjek klanja,uvažava ga, ali I strijepi od njega.Isto tako,za religiju je karakteristicno da covjek,ili uz pomoc molitvr,ili magijskih radnji,zahtjeva pomoc I blagostanje,milost.Za uzvrat,covjek svojim ”bogovima”,”višim silama” ili ”duhovima”,prinosi brojne žrtve.On to cini ili u tacno odredenim vremenskim periodima,kada prekida redovne poslove I posvecuje se svom božanstvu cime uvijek iznova ”obnavlja savez sa bogom”,ili to cini u teškim okolnostima,koje su iznenadne.Npr. kada sunce nemilice prži usjeve u polju,ili kada bolest prijeti da razori njegovu porodicu,društvenu zajednicu.

MONOTEIZAM

"Ja sam Gospod Bog tvoj:nemoj imati drugih bogova osim mene." 1.bozija zapovijest

*U religiji bice kome se covjek klanja I prinosi mu žrtve dato je u obliku licnosti.Religijskim cinom,posredstvom sveštenika I na odgovarajucem mjestu:u hramu,crkvi,kraj svetog drveta,na rijeci, covjek izražava želju I potrebu da obnovi savez sa svojim božanstvom,uvijek iznova dokazujuci svoju pokornost I skrušenost.

Izraz monoteisticki je od grckog:monos-"jedan" I theos-"bog".Monoteisticke nadnacionalne I univerzalne religije neogranicavaju se samo na jedan narod.Monoteisticke religije su nastajale u periodu od VI vijeka p.n.e. do VII n.e. To su:

*jevrejska religija

*budizam

*hrišcanstvo

*islam

 

JUDAIZAM

*Judaizam je jedna od cetiri monoteisticke religije i nije samo skup religijskih ideja i obreda,  moralnih i pravnih nacela,  vec i istorija jevrejske zajednice koja obuhvata više milenijuma. 

ETAPE U RAZVOJU JUDAIZMA

1. BIBLIJSKI JEVREJSTVO : Biblija ili Stari zavjet jeste pripovjest o upravo tom jevrejstvu. Mnogi istraživaci smatraju da je biblijsko jevrejstvo prethodna faza u razvoju hrišcanske religije, koja je izložena u Novom zavjetu.  Biblijsko jevrjstvo sadržano u Starom zavjetu predstavlja drevnu istoriju i mitologiju jevrejskog naroda. Rijec je o postanku svijeta, o istoriji rodova i plemena jevrejskog naroda. Karakteristika biblijskog jevrejstva kao i kasnijih etapa u razvoju, jesu tzv.  Savezi velikana ili mitskih heroja jevrejskog naroda, s jedne strane ,  i Boga sa druge strane. Postojala su cetiri takva saveza. Prvi savez pada nakon Božijeg stvaranja svijeta i izgonjenja Adama i Eve iz raja. Zatim, slijedi istrebljenje svijeta potopom zbog toga što se na zemlji umnožilo zlo. Bog je time htio da kazni ljude zbog moralne izopacenosti. Sklopio je prvi savez sa Nojem. ”Noje bješe covjek pravedan i bezazlen svojega vijeka;po volji Božijoj svagda živjaše Noje. ”Drugi savez bog je sklopio sa Avramom, dok se treci vezuje za period Mojsijevog izbavljenja Jevreja iz egipatskog ropstva. Sa Mojsijem je Bog sklopio savez na Sinaju. Cetvrti savez je sklpljen izmedu Boga i Davida. 

2. DRUGA FAZA u razvoju jevrejstva slijedi nakon razaranja Jerusalemskog hrama od strane Vavilonjana 587/6.  P. n. e.  kada su Jevreji protjerani iz Judeje. Odmah zatim pojavili su se novi religijski centri u Palestini, Egiptu i Vaviloniji. Od tada postoji snažna potreba Jevreja da se vrate u svoju postojbinu, u Cion. Cion oznacava Kanaansku tvrdavu na brijegu Jerusalima, i jeste simbol povratka u prazavicajnost. Od izraza ”Cion” nastao je naziv politickog pokreta:cionizam(koji datira iz 1885), koji oznacava tezu rasutih Jevreja u svijetu za ujedinjenjem i povratku u Izrael. U ovom periodu dogodila se još jena važna prekretnica u razvoju jevrejstva. Rimljni su 70.  godine n. e.  razorili Irodov hram. Zbog razorenih hramova, u ovom periodu pocinje razvoj tzv.  Rabinskog jevrejstva koje je nastalo kao sinteza više jevrejskih struja. Cilj rabinskog jevrejstva je obnova vjerskog života bez hrama. 

 

BUDIZAM

GRANE BUDIZMA:

1.HINAJANA-na jugu Indije

2.MAHAJANA-na sjeveru

3.TANTRIZAM-na Tibetu

*Prije pojave budizma kao monoteisticke religije,u drevnoj Indiji je bio razvijen bramanizam,indijska religija cije je glavno nacelo bilo postojanje najviše ili opšte ”duše svijeta”.Ovaj princip naziva se braman.Na drugoj strani se nalazi pojedinacna duša-atman,koju posjeduje svaka jedinka.Cilj ove religije je da se pojedinacna duša oslobodi vezanosti za sve što je prolazno,što cini predmet zla,dakle za tjelesnost,I sjedini sa Opštom dušom,uzdižuci se tako do bramana.Mada je budizam religija rodena na indijskom tlu,ona pokriva veoma mali dio Indije,svega 300 000 vjernika.Medutim,budizam je veoma razvijen van Indije:u Indokini,Tibetu,Mongoliji,Kini,Koreji,Japanu.Osnivac budizam je Gotama Buda(560-480 p.n.e.).Sam izraz ”buda” znaci prosvjetljeni.Buda je u 29. godini života doživio ”otkrovljenje” kraj nekog drveta.Razvio je takvo religijsko ucenje koje su mogli prihvatiti svi slojevi naroda I obrazovani I neuki.Po tom ucenju ”apsolutno blaženstvo”, koje se u ovoj vjeri naziva nirvana,mogu ostvariti svi ljudi,bez obzira na društveni stalež.

 

HRIŠCANSTVOJedinstvo zapadnog svijeta zasniva s e na ovoj tradiciji:na hrišcanstvu I na antickoj civilizaciji Grcke,Rima I Izraela.

T.C.Eliot

*Hrišcanstvo se kao monoteisticka religija razvilo na prostoru mocne Rimske imperije,na prelazu starog u novi vijek.Milioni ljudi u Rimskom Carstvu,raznih jezika,vjera I kultura,prihvatili su novi pogled na svijet koji je obecavao iskupljenje iz stanja siromaštva I poniženosti,I nudio izgledniju,bolju buducnost.Kao što je jevrejstvo izloženo u Starom zavjetu,tako je I hrišcanstvo izloženo u Novom

zavjetu,zbirci tekstova koju sacinjavaju:4 jevandelja po Mateju,Marku,Luki I Jovanu,djela apostolska,21 poslanica,I na kraju,najvažniji tekst,”Otkrovljenje Jovana Bogoslova”,popularniji Apokalipsa.Novi zavjet je nastao u periodu od 30-120 godine nove ere poslije smrti Isusa Hrista.Pošto se vjerski pokret na cijem je celu Isus Hristos protivstavljao zvanicnom mnogoboštvu koje je Rimska Imperija jedino priznavala,I kao su se sami Jevreji pobunili protiv samozvanih novih mesija,Isusa je uhvatila I osudila Rimska vlast na cijem je celu bio Pontije Pilat.Potom je bio razapet na krstu,da bi nakon tri dana vaskrsnuo iz mrtvih,sjedinivši se sa duhom svojim sa Bogom-Ocem.

 

ISLAM

Islam je jedna od cetiri monoteisticke religije univerzalnog znacenja.Ova religija se odnosi na jednu kompaktnu etnicku,narodnosnu grupu,na Arape,na narode istog porijekla pa je slicna jevrejstvu.Ono što povezuje sve vjernike I Islamu,jeste zajednicki arapski jezik na kome je objavljena I najvažnija sveta knjiga Islama,Kuran. Muhamedu se kao I Budi I Isusu ”sam Bog otkrio”.Islam se formirao znatno kasnije od prethodnih religija,tek u VII vijeku n.e. na tlu današnjeg Arabijskog poluostrava. Osnivac Islama je Muhamed (570-632) koji je ujedinio razbijena arapska plemena,usrdsredujuci svoj duhovni I vjerski rad na dva grada-Medinu I Meku.

 

BROJ VJERNIKA U SVIJETU

 

1.JEVREJSKA RELIGIJA 17.865.000

2.BUDISTI 326.923.000

3.HRIŠCANI

-RIMOKATOLICI 980.000.000

-PROTESTANTI 330.416.000

-PROTESTANTSKE SEKTE 18.858.000

-PRAVOSLAVCI 181.547.000

-ANGLIKANCI 54.557.000

-NE-BIJELCI 149.851.000

-KATOLICI VAN RIMA 3.873.000

4.ISLAM

-MUSLIMANI 961.900.000

Mirjana Kekic

Religija