Slikarstvo Impresionizma

Impresionizam

Klod Mone

Nadezda Petrovic

 

 

  "Znanje.org" ne odgovara za sadrzaj pojedinacnih stranica.

 
Impresionizam


Impresionizam se javlja sedamdesetih godina devetnaestog veka.Impresionisticka slika je impresija-neposredni utisak o suncevojsvetlosti ipredmetima obasjanim njome.Oblici su rastoceni,a namazi boje spontani.


Klod Moneclaude monet_slika.gif (11542 bytes)
Po njegovoj slici Impresija,RadjanjeSunca ovaj pravac je dobio naziv.Najcuvenija mu je serija oddvadesetak slika fasade Ruanske katedrale,od kojih se jedna od njih nalazi u Narodnom muzeju u Beogradu.Svetlost je za Monea bila jedina realnost ovog sveta.

sunrise.jpg (211845 bytes)

Nadezda Petrovic


Svoje najbolje impresionisticke slike Notr Dam i Bulonjska suma naslikala je u Parizu.Na njima je sve podredjeno boji i svetlosti,sa vidljivim kratkim potezima u gustoj pasti stavljenoj na podlogu u debelim slojevima.U pejsazima Srbije,kao na slici Resnik,Nadezda Petrovic kroz snazan kontrast zelene i crvene bojesirokim potezima cetkice i pastoznom fakturom izrazava.