MATERIJA I NJENE VAZNE KARAKTERISTIKE

 

Citava priroda je sagradena od materije. Kazemo da je svijet materijalan i da sve sto postoji predstavlja razlicite oblike materije. Osnovno obiljezje materije je kretanje. Pod kretanjem materije podrazumjevaju se sve promjene, kao sto su promjene polozaja tijela u prostoru, topljenje metala, gorenje i prenosenje naslednih osobina na potomstvo. Jedna od vaznih karakteristika materije u kretanju jesu promjene u energiji. Svako tijelo posjeduje odredenu energiju koja se javlja u vise razlicitih oblika: mehanicka, elektricna, hemijska, toplotna, svjetlosna i nuklearna energija. Materija se ne moze stvoriti ni iz cega, niti unistiti, vec samo moze promjeniti svoj oblik i strukturu. Razlicite oblike materije u hemiji zovemo supstancama. Pod supstancama podrazumjevamo oblik postojanaj materije, prije svega u vidu razlicitih i raznovrsnih cestica koje imaju sopstvenu masu i nalaze se na razlicitim stupnjevima organizacije.