PRVO UPOZNAVANJE SA HEMIJOM

 

Hemija je jedna od prirodnih nauka koje proucavaju materijalni svijet u svim njegovim raznovrsnim i mnogobrojnim oblicima postojanja, kretanja i promjenljivosti. Prirodne nauke izucavaju materiju kao objektivnu realnost i polje kao oblik postojanja materije. Obe forme postojanja prirode nalaze se u tjesnoj medusobnoj povezanosti. Hemija je prirodna nauka koja proucava sastav, osobine i strukturu supstance od kojih je sagradena citava priroda - svemir. Za razliku od fizike koja proucava promjene stanja supstanci i materije uopste, hemija proucavca i istrazuje promjene samih supstanci u prirodnim, laboratorijskim i industrijskim uslovima; ekoloskim, urbanim i drugim okruzenjima. Osnovni zadatak hemije je da iz prirodnih smjesa postupcima hemijske analize i razlaganja, izdvoji pojedine ciste supstance - elemente i jedinjenja, ili da ih izgradi tj. sintetizuje vjestackim putem.