Uvod


Monoteisticke religije su nastale u periodu od 6 vjeka p.n.e. do 7 vjeka n.e. to su: jevrejstvo,hriscanstvo,budizam i islam. Ove religije djeluju na prostorima velikog broja nacionalnih drzava. Njihovi utemeljivaci su Mojsije, Hrist, Buda i Muhamed. U ovim religijama bog je uspostavio vezu sa prorocima, a preko njih i sa narodima.pomenute religije su soteroloske (soter-grcki-spasilac).soterologija je nauka o spasenju ili iskupljenju na onom svijetu u cije se postojanje vjeruje. One su i eshatoloske(eshaton-grcki-ono krajnje). Rijec je o ucenju o poslednjim istinama o covjeku i svijetu. Tako na primjer u poslednjem dijelu novog zavjeta govori se o svrsetku svijeta tj. Apokalipsi (apokalipto-grcki-objavljivanje.