FIZIOLOGIJA

 

Srce se kontrahuje 60-70 puta u minutu kod odraslih osoba. Ono istovremeno istiskuje krv iz desne komore u pluca i iz lijeve komore u sve ostale dijelove organizma. Ovoj sistoli komora prethodi kratkotrajna sistola pretkomora za vrijeme koje se komore pune krvlju, poslije cega nastupa faza odmora srca (dijastola), kada se pune pretkomore i ciklus pocinje iznova. Zalisci igraju glavnu ulogu kao ventil na atrio - ventrikularnim i na arterijskim otvorima. Srce raspolaze automatizmom: cak i kada je izvadjeno iz organizma nastavlja da se sponatano kontrahuje. U stvari normalan nadrazaj za srcanu kontrakciju polazi iz Kejt - Flekovog cvora, zatim se impuls siri do cvora Asof - Tavare i dospeva do komora preko Hisovog snopa. Na taj nacin je obezbedjena uzastopna kontrakcija pretkomora, pa zatim komora, normalnim ritmom zvanim sinusni ritam. Srce je podcinjeno dijelovanju neuro vegetativnog sistema: parasimpatikus usporava srcani ritam, a simpatikus ga ubrzava.