OPSTA SEMA KRVOTOKA

Srce preko plucne arterije salje u pluca vensku krv, koju sadrzi desna komora. Posto je prosla kroz plucne kapilare, gdje se oslobadja od CO2 i gdje biva obogacena kiseonikom, krv preko plucnih vena dospijeva u lijevu pretkomoru: to je ciklus malog krvotoka. Posto predje iz leve pretkomore u desnu komoru, krv dospjeva u veliki krvotok preko aorte i njenih grana,zatim prolazi kroz kapilare, gde predaje tkivima deo svog kiseonika, prima CO2 , pa preko venskog sistema dospeva do supljih vena i do desne pretkomore: to je ciklus velikog krvotoka.

Posto predje iz desne predkomore u desnu komoru, krv ponovo dospjeva u pluca i ciklus se ponavlja.

 

 1. Nervus vagus
 2. Luk aorter
 3. Plucna arterija
 4. Gornja suplja vena
 5. Kejt-Flekov cvor
 6. Asof-Tavarin cvor
 7. Desna pretkomora
 8. Donja suplja vena
 9. Trikuspidna Valvuola
 10. Desna komora
 11. Hisov snop
 12. Desna i leva grana Hisovog snopa
 13. Leva komora
 14. Mitralna valvuola
 15. Leva pretkomora
 16. Lanac simpaticnih ganglija

 

 1. Desna plucna arterija i vene
 2. Gornja suplja vena
 3. Desni usnik
 4. Desna pretkomora
 5. Desna venacna arterija
 6. Donja suplja vena
 7. Precaga
 8. Srcani vrh
 9. Desna komora
 10. Leva komora
 11. Prednja medjukomorna grana
 12. Levi usnik
 13. Leva plucna vena
 14. Plucna arterija
 15. Leva grana plucne arterije
 16. Luk aorte