UNUTRASNJI IZGLED

 

Desne i lijeve supkjine su medjusobno odvojene medjukomornom i medjupretkomornom pregradom. Na desnoj strani pretkomorne pregrade zapaza se ovalna jamica, ostatak Botalovog otvora, koji u fetusu omogucava krvi da obidje mali krvotok. Na bazi komora nalaze se po dva kruzna otvora:

1) Pretkomorno - komorna usca, pomocu kojih pretkomore sobracuju u komorama. Na ovim uscima se nalazi valvularni aparat (zalisci), koji sprecava vracanje krvi iz komora u pretkomore. Na desnom uscu je trolisna, a na lijevom dvolisna valvula.

2) Arterijska usca pomocu kojih lijeva komora saobraca s aortom a desna s plucnom arterijom. Na ovim uscima se nalaze po tri polumesecasta zaliska koji formiraju prepreke oblika lastinog gnijezda i sprecavaju povratak istisnute krvi u srcane komore. Zid komora je rapav zbog misicnih ispupcenja na kojima se pripajaju vezivne trake, povezane s mitralnim i trikuspidnim zaliscima koje odrzavaju u potrebnom polozaju. Na gornjoj strani desne pretkomore nalazi se usce gornje suplje vene, i venacnog sinusa. Na zadnjem zidu lijeve pretkomore nalaze se cetiri usca plucnih vena.