P A S I V


 
UVOD

PREZENT

PRETERIT

PERFEKT

PLUSKVAMPERFEKAT

FUTUR

    "Znanje.org" ne odgovara za sadrzaj pojedinacnih stranica.

 


 

 

 

 

 

 

UVOD

Oblici pasiva su zapravo konstrukcije koje oznacavaju da se radnja vrsi na subjektu kao na objektu
Takvim konstrukcijama se oznacava da radnju vrsi kakav spoljni, poznati ili nepoznati vrsilac.Pasivnom
konstrukcijom ime pojma koje bi bilo u recenici objekat predstavlja se kao srediste recenice i tako postaje
subjekat, izrazen nominativom.U njemackom jeziku pasivna vremena se mogu zamijeniti konkurentnim 
formama pasiva
(Konkurenzformen des Vorgangspassivs ). Kada prebacujemo recenicu iz aktiva u pasiv 
obavezno zadrzavamo vrijeme u kojem se nalazi aktivna recenica.

 

PREZENT PASIVA

Prezent pasiva se gradi od odgovarajuceg oblika pomocnog gl. werden ( postati )+ participII glavnog glagola.

 Pr. Das Buch wird gelesen (Knjiga se cita ) .

 

PRETERIT PASIVA

Preterirt pasiva se gradi od odgovarajuceg oblika pomocnog glagola werden ( postati ) u preteritu + participII glavnog glagola.
Primjer: Das Buch wurde gelesen.

 

PERFEKT PASIVA

 

Perfekat pasiva se gradi od odgovarajuceg oblika pomocnog glagola werden ( postati ) u perfektu (vodeci racuna o tome da particip II glagola werden u ovom slucaju nece glasiti geworden nego worden) + participII glavnog glagola.
Primjer: Das Buch ist gelesen worden.

 

PLUSKVAMPERFEKT PASIVA

 

Pluskvamperfekt pasiva se gradi od odgovarajuceg oblika pomocnog glagola werden ( postati ) u pluskvamperfektu (vodeci racuna o tome da particip II glagola werden u ovom slucaju nece glasiti geworden nego worden) + participII glavnog glagola.
Primjer: Das Buch war gelesen worden.

 

FUTUR PASIVA

 

Futur pasiva se gradi odgovarajuceg oblika pomocnog glagola werden ( postati ) u futuru I + participII glavnog glagola.
Primjer: Das Buch wird gelesen werden.

 

 

Konkurenzformen des Vorgangspassivs

 

Konkurentne forme pasiva se najbolje mogu objasniti na konkretnom primjeru .Pa,sljedecu recenicu mozemo prevesti na vise nacina : Ova bolest se moze izlijeciti.

 

  1. pasivom: Die Krankheit kann geheilt werden.
  2.  

  3. sa neodredjenom zamjenicom man (aktiv): Man kann diese Krankheit heilen.
  4.  

  5. sa sein + zu + Infinitiv : Diese Krankheit ist zu heilen.

 

4) sa sich lassen + Infinitiv: Diese Krankheit lasst sich heilen .

 

5) dodavanjem sufiksa bar ili lich na glagolsku osnovu: Diese Krankheit ist heilbar.

 

 

  

WERDEN (POSTATI):

 

 

Prezent pomocnog gl.werden glasi:

Preterit pomocnog gl. werden glasi:

 

Jednina

Mnozina

Jednina

Mnozina

1.

Ich werde

Wir werden

Ich wurde

Wir wurden

2.

Du wirst

Ihr werdet

Du wurdest

Ihr wurdet

3.

Er wird

Sie wird

Es wird

Sie werden

Er wurde

Sie wurde

Es wurde

Sie wurden

 

 

 

 

Perfekt pomocnog gl.werden glasi:

Pluskvamperfekt pomocnog gl. werden glasi:

 

Jednina

Mnozina

Jednina

Mnozina

1.

Ich bin geworden

Wir sind geworden

Ich war geworden

Wir waren geworden

2.

Du bist geworden

Ihr seid geworden

Du warst geworden

Ihr wart geworden

3.

Er ist geworden

Sie ist geworden

Es ist geworden

Sie sind geworden

Er war geworden

Sie war geworden

Es war geworden

Sie waren geworden

 

 

 

 

Futur I pomocnog gl.werden glasi:

 

Jednina

Mnozina

1.

Ich werde werden

Wir werden werden

2.

Du wirst werden

Ihr werdet werden

3.

Er wird werden

Sie wird werden

Es wird werden

Sie wird werden

 

 

 

 

PARTICIP II

 

Particip II pravilnih glagola zavrsava se na -(e)t, a nepravilnih glagola na -en. Svi glagoli u participu II dobijaju 
prefiks ge-, osim glagola koji pocinju sa ge-, be-, ent-, emp(f)-, ver-, zer-, miss-.. Particip II nepravilnih glagola 
je predstavljen u trecoj koloni tabele nepravilnih glagola.