Glavna bozanstva

 

Anu

kralj bogova, bog neba

Enilil

savjetnik bogova, bog vjetrova, oluje i kise

Ninurta

"nosilac prijestola", Enlilov sin

Adad

semitski bog oluje i kise, pandan sumerskome Enlilu

Ea (Enki)

bog vode i mudrosti

Ninhursag

bozica zemlje, Eaova brazna druzica

Samas (Utu)

bog sunca

Sin (Nannar)

bog mjeseca

Istar (Inanna)

bozica plodnosti i ljubavi, i bozica rata

Tamuz (Dumuzi)

bog vegetacije, Istarin ljubavnik

Ereshkigal

kraljica podzemnog svijeta

Nergal

bog rata i kuge, Ereshkigalin suprug

Marduk

nacionalni bog Babilonaca

Nabu

babilonski bog govora i pisma, Mardukov sin

Asur

nacionalni bog Asirije