MIKENSKA UMJETNOST

Duž jugoistočnih obala grčkog kopna, u mlađe heladsko doba (oko1600-1100.pre n.e.) postojao je čitav niz naselja, koja su po mnogo čemu odgovarala naseljima minojskog Krita. I ona su bila grupisana oko palata. Njihovi stanovnici su Mikenci, a ime su dobili prema Mikeni, najvažnijem od tih naselja. Njihova djela imaju upadljivo minojski karakter. Mikenci su pripadali najstarijim grčkim plemenima koja su se doselila u ovu oblast posle 2000.godine pre n.e. Tokom nekih četiri stotine godina ovaj narod je živio u novoj otadžbini neuglednim pastirskim životom, skromni grobovi ovog perioda dali su samo nešto jednostavne grnčarije i poneki komad bronzanog oružja. Oko 1600.godine pre n.e., odjednom počinju da sahranjuju pokojnike u duboke grobnice, u obliku okna pod nazivom košnica. Ovaj razvitak dostignuo je vrhunac oko 1300. godine pre n.e. u tako upečatljivim gradjevinama, kao sto je Atrejeva riznica, koja je sagradjena od koncentričnih slojeva pravilno tesanih kamenih blokova.
Onaj koji ju je otkrio smatrao je da je u ovu gradjevinu uloženo suviše častoljubivih težnji da bi bila grobnica, pa joj je dao pogrešno ime  Artejeva riznica.
Bila je opljačkana još u davna vremena ali i druge mikenske grobnice otkrivene su netaknute, što je izazivalo jos više iznenađenja: pored mrtvih kraljeva položene su maske od zlata ili srebra, vjerovatno da pokrivaju njihova lica. Bile su slične maskama nadjenim u faraonskim grobnicama Srednjeg i Novog carstva. U njima je bilo isto tako pronađeno mnogo predmeta za ličnu upotrebu  posuđa iz kojeg se pije, nakita, oružja  dobrim delom zlatnih i izvrsno zanatskih izradjenih. Neki od tih komada, kao na primjer, izvanredan riton u obliku lavlje glave,
koji se odlikuje smelim ekspresivnim stilom glatkih površina povezanih oštrim rebrima, tako da posjecaju na Bliski istok. U XV vijeku pre n.e. Mikena pruza čudnu sliku: tu se javlja egipatski uticaj na pogrebne običaje kombinovan sa snažnim umjetničkim uticajem s Krita i sa izuzetnim materijalnim bogatstvom izraženim u rasipničkoj upotrebi zlata. Svi veliki spomenici mikenske arhitekture, koja se odlikovala raznim dekorativnim motivima, sagradjeni su izmedju 1400.i 1200.godine p.n.e.

Natrag na Stari Svijet