RASPORED BIOMA NA ZEMLJI

Biosfera se odlikuje specificnom strukturom,koja se ogleda u odredjenom prostornom rasporedu ekoloskih sistema na Zemlji.Ta struktura nije stalna.Ona se mijenjala tokom geoloskih perioda kroz vjekove sukcesije ,smjenjivanje i nestajanje ili nastajanje odredjenih ekosistema.Sve ove promjene dovele su do nastanka biosfere kakva je danas,a samim tim i do sadasnjeg rasporeda bioma na Zemlji.

1.   Tropske Kisen sume ( 0-15 stepeni gegrafske duzine )

2.   Stepe i pustinje (15-30 stepeni g.d.)

3.   Listopadne sume umjerene zone ( 30-45 stepeni g.d. )

4.   Cetinarske sume-gornja sumska granica ( 45-65 stepeni g.d. )

5.   Tundra ( 65-75 stepeni g.d. )

6.   Zona vecnog leda ( 75-80 stepeni g.d. )

  "Znanje.org" ne odgovara za sadrzaj pojedinacnih stranica.

 

 

 Tropske sume

Oko ekvatora rasprostranjene tropske kisne sume koje obrazu neprekidni sumski pojas u tropskoj zoni.Ovaj predio apsorbuje najvecu kolicinu Sunceve energije koja pritice ravnomjerno tokom citave godine.Tropske sume imaju slozenu strukturu koja se gleda se u dobro izrazenoj spratovnosti,brojnim populacijama biljaka,zivotinja,gljiva i mikroorganizama.Karakteristicna nadmorska visina za ovaj predio je od 0m do 1500m.

Uvodna stranicaStepe i pustinje

Sjeverno i juzno od tropskih suma nalaze se stepe i pustinje .
U oblasti suptropske klime nalaze se stepe sa zeljastom vegetacijom i razlicitim zivotinjskim svijetom.Dalje prema sjeveru i jugu, u susnim nepovoljnim uslovima i daleko od obala mora, razvijaju se pustinjski ekosistemi sa specificnim zivotnim formama kako medju biljnim tako i medju zivotinjskim svijetom.
Karakteristike ove oblasti su male padavine,slab procenat vlaznosti vazduha,velika razlika izmedju nocne i temparature preko dana,malen broj kako biljnih tako i zitinjskih oblika zivota.Za ovu oblast karakteristicna je nadmorska visina od 1500m do 2500m.

Uvodna stranica

         
Listopadne sume umjerene zone


U umjerenoj klimatskoj zoni,narocito na sjevernoj hemipsferi, a sasvim slabo na juznoj,javljaju se ponovo sumski pojasevi.To su listopadne sume bukve i hrasta sa bogatom faunom.U ovu oblast spada i nasa drzava,kao i skoro citava Evropa.Za ovu oblast karakteristicna je nadmorska visina od 2500m do 3000m.

Uvodna stranica
Cetinarske sume


Sjevernije od listopadnih suma,u subartickoj oblasti lezi tajga.Tosu cetinarske sume koje zatvaraju polarni krug.u njima zive brojne populacije zivotinjskih vrsta prilagodjenih zivotu u hladnim i oskudnim uslovima spoljasnje sredine.Ova oblast karakteristicna je i za visoke planine tj. Za nadmorsku visinu od 3000m do 4000m.


Uvodna stranica

                                                      Tundra i zona vecnog leda

Ove dvije oblasti nalaze se na vrhovima Zemljine kugle.To su oblasti za koje su karakteristicne niska temparatura,led i snjeg,zatim mali broj biljnih i zivotinjskih vrsta zbog teskih uslova za zivot.Za ovu oblast karakteristicna je nadmorska visina preka 4000m.

Uvodna stranica       
Odnos bioma prema nadmorskoj visini


Opsti raspoired bioma na Zemlji,u horizontalnom pravcu od ekvatora ka polovima, a u vertikalnom pravcu od podnozja ka vrhu planine.

Nadmorska visina

Raspored bioma na Zemlji

Od 0m do 1500m

Tropske kisne sume

Od 1500m do 2500m

Stepe i pustinje

Od 2500m do 3000m

Listopadne sume

Od 3000m do 4000m

Cetinarske sume

Od 4000m do 6000m

Tundra

Preko 6000m

Zona vecnog leda

Uvodna stranica

 

 

 

by ZD