Zarki pojas se odlikuje visokim temperaturama vazduha. Za klimu ovog pojasa veliki znacaj imaju stalni vetrovi: pasati i antipasati.Ova oblast se prostire oko Ekvatora tj. izmedju juzne i severne obratnice.Te oblasti su na karti oznacene crvenom bojom.Na ovim slikama su prikazane Afrika i Juzna Amerika koje najvecim delom zahvataju tu oblast.Ipak u ovom klimatskom pojasu razlikujemo 4 klimatska tipa: topli i vlazni tip, topli i periodicnovlazni tip,stepski tip i pustinjski tip.Prvi tip se odlikuje visokim i ujednacenim temperaturama,odsustvom vetrova i obiljem svakodnevnih popodnevnih padavina.Primer:oblast oko Amazona i Konga.Drugi tip se odlikuje vlaznim letom i suvom zimom.Ovaj tip je rasprostranjen u Indiji,na Dekanu i Indokini.Stepski tip ima visoke temperature i malo padavina ( ispod 500 mm ),a zastupljen je u juznoj Africi, Iraku, Iranu, Meksiku i delu Austaralije.Pustinjski tip ima visoke srednje godisnje temperature (i velike dnevne amplitude) i veoma malo padavina,a ponekad ih nema godinama.Ovaj tip je zastupljen u zapadnoj Africi,Meksiku, na zapadu Argentine ...